CINDERELLA je vaspitno obrazovna ustanova koja radi u dvije smjene, zavisno o potrebi roditelja.


Nalazimo se na Repušinama, tačnije Bosanski Stanak br.1


Cilj nam je da djeca boraveći u CINDERELLA-I uživaju u učenju, igri, druženju... Ustanova sa savremenim učilima i igračkama, otvorena za saradnju sa roditeljima, zajednicom, kulturnim i istorijskim institucijama.


CINDERELLA u okviru svojih aktivnosti omogućava djeci boravak uz vaspitno obrazovni rad na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sati. U toku dana djeci je na raspolaganju 5 obroka – doručak, užina, ručak, po podnevna užina i večera.


Naš rad je organizovan u dvije uzrasne grupe:


JASLIČKA GRUPA za djecu od 6 mj - 2 godine


MLAĐA GRUPA za djecu od 2-3 godine


U CINDERELLA-I organizujemo i proslave rođendana uz program koji je prilagođen dječijem uzrastu.


Postoji mogućnost i čuvanja djece na sat.


Važno nam je da djeca dolaze i odlaze zadovoljna iz CINDERELLA-E, a da se roditelji osjećaju sigurno povjeravajući nam svoju djecu...